Water

Thema / Water
donderdag 15 mei 2014
Thema / Water
zaterdag 6 juli 2013
 
 
 
 
Van zaterdag 6 juli tot eind september 2013 wordt de Sint-Machariuskerk een tentoonstellingsruimte voor kunstwerken én wetenschappelijke stukken over WATER.
 
Onder de kerk werd een waterput ontdekt uit de ontstaansperiode van Gent (7de-8ste eeuw), vermoedelijk een bron.
Ook in onze tijd is water een artistiek en maatschappelijk belangrijk element: bron van leven, van zingeving, van gezondheid. Een mensenrecht ook.
 
Het project start op zaterdag 6 juli met een WATERPARLEMENT met oa een sprankelende bijdrage van 'onze' Riccardo Petrella. De UAB zal ter gelegenheid van het project brOn aan de aanwezigen als primeur een prepublicatie aanbieden van het nieuwe watermanifesto!
 
meer info op bron-gent.be
Thema / Water
 
 
 
 
Op 22 maart is het Wereld Waterdag. De UAB beschouwt water als een symbool bij uitstek van gemeenschappelijk goed en dus algemeen belang. Op deze dag willen we de aandacht graag extra vestigen op ons waterverbruik. Water is de onvervangbare basis van alle leven op aarde en de toegang tot water zou een mensenrecht voor iedereen moeten zijn. In België kennen we een gepriviligieerde situatie waar we weinig bij stil staan. Op 14 april 2005 keurde de Kamer van Volksvertegenwoordigers de waterresolutie 'toegang tot water voor iedereen' goed. We kunnen dit alleen maar toejuichen. Toch is er wereldwijd nog veel werk aan de winkel. 783 miljoen mensen hebben nog steeds geen toegang tot veilig drinkwater. Water is een precair goed, waar wij maar al te vaak nonchalant mee omspringen. We bieden u als UAB ter gelegenheid van deze Wereld Waterdag graag een kleine campagne aan die we lieten ontwerpen door vier jonge grafische ontwerpers. U kan de affiches hier bekijken en desgewenst zelf downloaden en uithangen.
Met dank aan de grafische ontwerpers: Jirka De Preter, Stoffel Van den Bergh, Pieter Boels en Philip Marnef.
Deze actie kwam tot stand dankzij de steun van Water-link en Soroptimist.
 
Tenslotte bieden we u graag nog een tekst aan die tot nadenken stemt 'Water is leven en levensnoodzakelijk', geschreven door onze oprichter prof. Riccardo Petrella. 
Thema / Water
Hoewel we geconfronteerd worden met een pessimistisch toekomstbeeld, is niet alle hoop verloren. Wanneer we nu niets doen, komen we in 2050 terecht in een situatie waar 60% van de wereldbevolking leeft in gebieden waar geen water voorhanden is. Riccardo Petrella stelt dat verandering noodzakelijk is: zowel verandering wat betreft ons handelen met water, als ons denken over water. We hebben nood aan een nieuw kader om vanuit te vertrekken! Vooraleer in te gaan op enkele concrete voorbeelden van hoe en op welke niveaus dit nieuwe kader kan worden gecreëerd, overlopen we eerst de vier principes, die volgens Petrella centraal moeten staan in het watermanagement in de 21ste eeuw.