Publieke Waarden en Publiek Belang: Counterbalancing Economic Individualism is een uitzonderlijk wetenschappelijk magnum opus van Barry Bozeman dat een diepgaand en overtuigend begrip geeft van wat publieke kwaliteiten, publiek belang, publieke producten, de publieke ruimte inhouden, en met inzichtelijke modellen methoden verduidelijkt hoe om te gaan met het publieke belang met een door hem ingestelde term “overseeing freeness”. De stelling die Bozeman poneert is dat ieders stem gehoord kan en moet worden bij het bepalen van het publieke belang. Dat is allemaal goed en wel, maar hij gaat verder met de term in detail te verduidelijken.

“Een ideaal publiek belang verwijst naar de resultaten die het best het sinds lange tijd voortbestaan en de welvaart dienen van een sociaal geheel dat wordt geïnterpreteerd als een “publiek”. Dit boek werd samengesteld met talrijke echte analogieën om studenten te helpen, en iedereen trouwens, (vooral zij die mensen in het algemeen aanspreken in beleidsbeheer, en verschillende andere politieke situaties) in de reis voor het maken van openbare benaderingen die niet overweldigend gebaseerd zijn op financiële zaken, maar in plaats daarvan wat Bozeman “openbare kwaliteiten” heeft genoemd. Bozeman drukt verder uit dat publieke kwaliteiten de regulerende overeenkomst zijn van rechten, voordelen en privileges waar alle inwoners voor in aanmerking zouden moeten komen, en deze normen van publieke waarde zouden de koers moeten coördineren waarin publieke regelingen worden gemaakt.

Bozeman geeft het begin van de hypothese van het openbaar belang beginnend met de filosofische psyche van Aristoteles, maar houdt daar niet mee op. Bozeman beschrijft Thomas van Aquino en John Locke, die al sinds de eerste duizend jaar verbintenissen aangaan in de hypothese van het openbaar belang. Bovendien stelt Bozeman voor dat de open interest hypothese, als studierichting, verouderd is in hedendaagse gelegenheden, in het licht van het feit dat financiële onderzoeken (die kwantitatief en op gedrag gebaseerd zijn) beter passen bij de denkwijze van monetaire onafhankelijkheid.

  • Nu een groter deel van de economieën in de wereld gebaseerd is op monetaire onafhankelijkheid, krijgt iedereen de kans om rijkdom te vergaren. Monetaire onafhankelijkheid zou dus wel eens de andere kant op kunnen gaan dan de hypothese van het openbaar belang.

Inderdaad, zelfs met openbare organisaties die zich verplichtingen toe-eigenen aan particuliere bedrijven, zou er een doel kunnen zijn achter de maatschappij om zich weer te richten op de open interest hypothese, omdat particuliere bedrijven de kans hebben om de openbare stem te “verstommen” en de controle over het openbaar belang over te nemen. Bozeman verspreidt het idee van “vrijzinnigheid” als een benadering om een particuliere firma of zelfs een openbare organisatie te karakteriseren, in plaats van elk te kenmerken door zijn specifieke financiële gebied. In de taal van Bozeman zinspeelt “freeness” op de mate waarin een onderneming of een kantoor verplicht is door politieke positie, terwijl “privateness” zinspeelt op de controle die marktinvloeden hebben op de organisatie of het particuliere bedrijf. Als gevolg van de privatisering die de laatste tijd heeft plaatsgevonden, is New Public Management (NPM) een belangrijke methode geworden om marktinvloeden toe te staan de overheidspremie te helpen beheren. Bozeman brengt de historische achtergrond van NPM naar voren en hoe NPM gebruik maakt van een aanzienlijk deel van de praktijken die particuliere ondernemingen gebruiken om de kosten te drukken, zoals slanke boekhouding en het uitbesteden van werkzaamheden, die over het algemeen oneconomisch zouden zijn voor de moedermaatschappij om ze te handhaven.

Read More